Skip to Content

Wat schrijven ze

Zij brengen onder woorden wat zij hebben ervaren.

Wat hebben ze geleerd

Wat is hun opgevallen aan hun eigen gedrag?

Wat is hun vraag

De vraag komt meestal neer op het leren zichzelf meer te concentreren.